Belangrijke informatie rondom Corona

Belangrijke informatie m.b.t. Corona
november 2020

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn allemaal open en alle scholen werken met maatregelen om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat betekent onder andere de 1,5 meter afstand, een hygiëneprotocol, stoelen en tafels ruim uit elkaar, ontsmettingsmiddelen in lokalen en looproutes in de school. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het protocol voor het VSO.

Alle communicatie rondom de maatregelen m.b.t. het Coronavirus verloopt via onze scholen. Zij informeren hun ouders en leerlingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind.

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen op van het RIVM en de overheid. Voor het stafbureau van
’s Heeren Loo Onderwijs betekent dit dat stafbureaumedewerkers grotendeels thuis werken. Ons stafbureau is bereikbaar via het mailadres: info@shlonderwijs.nl. Op werkdagen streven wij ernaar zo snel mogelijk te reageren.