Belangrijke data

Studiedag
donderdag 17 oktober 2019 (`s Heeren loo Onderwijs)
Studiedag
dinsdag 21 januari 2020 (Evaluatie)
Studiedag
maandag 16 maart 2020
Studiedag
woensdag 17 juni 2020 (Evaluatie)
Het vakantierooster kunt u vinden onder Onderwijs – vakantierooster