Kwaliteitsonderzoek CIIO


november 2020

Op maandag 2 november heeft het kwaliteitsonderzoek van de CIIO plaatsgevonden op het Emaus College en het Rietschans College. De CIIO is een certificerende instantie die door middel van audits toetst of wij voldoen aan de landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO).
Het onderzoek heeft dit jaar online plaatsgevonden vanwege de regels rondom Corona op de scholen. De medewerkers van de twee scholen hebben online gesprekken gevoerd met de kwaliteitsonderzoekers. Net zoals het onderwijs op afstand, hebben we ervaren dat dit onderzoek ook goed online mogelijk was.

Belangrijke vragen gingen vooral over de veiligheid van de leerlingen en medewerkers. Bijvoorbeeld: Hoe gaan we om met pesten, regels en afspraken? Welke rol heeft de leerlingenraad?
Een ander belangrijk vraagstuk was hoe de scholen aan het bestuur van ’s Heeren Loo Onderwijs verantwoording afleggen en hen op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen binnen de scholen.

Wij hebben met deze toetsing wederom aangetoond dat we met alle vier locaties aan de landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) voldoen en daarmee is onze certificering volgens de ISO 9001 norm verlengd.
De kwaliteit van ons onderwijs is dus in orde. Dit is een mooi resultaat voor ’s Heeren Loo Onderwijs.