Aanstelling nieuwe directeur Bedrijfsvoering

Per 1 februari 2021 hebben wij Jurrie van de Beek van harte welkom geheten als nieuwe directeur bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo Onderwijs. Hij volgt hiermee Henk Jansen van Galen op die ons na een mooie loopbaan van 44 jaar zal verlaten om te gaan genieten van zijn (pre)pensioen. Vanaf 1 februari 2021 tot een nog te bepalen datum zal Henk Jansen van Galen zorgdragen voor het inwerken van en de overdracht naar Jurrie van de Beek zodat
continuïteit gewaarborgd is.
Jurrie van de Beek is in de afgelopen jaren werkzaam geweest als directeur van Adequatum, het administratiekantoor dat o.a. de personele en financiële administratie en ondersteuning verzorgt voor onze scholen en dus goed bekend is met de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo Onderwijs. Daarnaast brengt hij een brede ervaring met de bedrijfsvoering van (speciaal) onderwijs en samenwerkingsverbanden met zich mee.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met de komst van Jurrie van de Beek op een professionele en
plezierige wijze weer een stap voorwaarts kunnen maken met als streven om met elkaar te blijven werken
aan goed onderwijs en goede ondersteuning voor onze leerlingen.