Inspectiebezoek JeugdzorgPlus

december 2020

Binnen de afdeling JeugdzorgPlus van het Emaus College krijgen leerlingen met een rechterlijke machtiging onderwijs binnen een gesloten setting. Het is een zelfstandige locatie waarin onderwijs en behandeling geboden
wordt.

Op 11 december heeft de inspectie van onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs binnen Jeugdzorg Plus. De inspecteurs hebben gesprekken gevoerd met de leerkrachten, andere medewerkers van school en de leerlingen. Dit waren interessante en leuke gesprekken.

De twee inspecteurs waren tevreden over wat ze hebben gehoord en gezien en heeft de afdeling hiermee het ‘basis arrangement’ behaald. We zijn trots op dit resultaat!