Belangrijke data

Door het schooljaar heen hebben de leerlingen enkele dagen extra vrij i.v.m. studiedagen voor het personeel. Deze dagen worden aan het eind van het voorafgaande schooljaar bekend gemaakt;

Studiedag
Maandag 3 december 2018
Studiedag
Dinsdag 22 januari 2019
Studiedag
Donderdag 21 februari 2019
Studiedag
Vrijdag 22 februari 2019
Studiedag
Vrijdag 14 juni 2019