Medewerkers

Anita van Schadewijk
Leerkracht
Di/wo
aschadewijk@shlonderwijs.nl

Anouk Elsinghorst
Leerkrachtondersteuner
Ma/di/wo/do
aelsinghorst@shlonderwijs.nl

Erwin de Jonge
Conciërge
Ma/di/wo/do/vrij
edejonge@vanvoorthuysenschool.nl

Sacha Erbé
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
serbe@shlonderwijs.nl

Marcel van Os
Leerkracht
Ma/wo/do/vrij
marcel.vanos@shlonderwijs.nl

Kevin Van Santvoort
Onderwijsassistent
Ma/di/wo/do/vrij
ksantvoort@shlonderwijs.nl

Marjanne Kampen
Leerkracht
Ma/di/wo/do
mkampen@shlonderwijs.nl

Natascha Baatje
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ma/wo
nbaatje@shlonderwijs.nl

Joanneke Koster
Uitstroomcoördinator
Stagebegeleider externe stages
Ma/wo/do
jkoster@shlonderwijs.nl

Wies Wüllschleger
Stagebegeleider interne stages
Onderwijsassistent mentorgroep 2A
Ma/di/wo/vrij
wwullschleger@shlonderwijs.nl

Roeland Boxman
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
rboxman@shlonderwijs.nl

Mandy Heimgartner
Leerkracht
Ma/di/wo/vrij
mheimgartner@shlonderwijs.nl

Liesbeth Nielen
Intern begeleider
Di/wo/do
lnielen@shlonderwijs.nl

Marijke Groot
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
mgroot@shlonderwijs.nl

Arjen Padmos
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
apadmos@shlonderwijs.nl

Gerda Pieneman
Secretarieel medewerkster
Ma/wo/do
vsovoorthuysen@shlonderwijs.nl

Hanny Steert
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
hsteert@shlonderwijs.nl

Rosalina Gaasbeek
Receptiemedewerkster
Ma/di/wo/do/vrij

Carlijn Boswinkel
Orthopedagoog
Ma/di/wo/do/vrij
cboswinkel@shlonderwijs.nl

Marie-Anne Schimmel
Leerkracht dramatische vorming
Donderdag
mschimmel@shlonderwijs.nl

Marjorie Storimans
(Inval)Leerkracht
Woensdag
mstorimans@shlonderwijs.nl

Riewing Pilon
Leerkracht
Ma/di/do
rpilon@shlonderwijs.nl

Ron Troost
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
rtroost@shlonderwijs.nl

Katja de Wit
Interne stages via Schoonmaakbedrijf Succlean
Ma/di/wo/do/vr

Esther Schuur
Locatiedirecteur
Ma/di/do/vrij
eschuur@shlonderwijs.nl

Mariette Wijnsma
Logopediste
Donderdag
mwijnsma@shlonderwijs.nl

Externe partners

Leontien Calis
Schoolmaatschappelijk werkster
donderdag
lcalis@shlonderwijs.nl

Vertrouwenspersoon

De taken van een contact- en vertrouwenspersoon zijn geregeld in de klachtenregeling van de school. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij hen terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten: hij/zij kan de klager/klaagster informeren over de klachtenprocedure en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De contactpersonen van onze school zijn de heer R. (Ron)Troost en mevrouw J.(Joanneke) Koster.

MR

De MR houdt zich bezig met onderwerpen die de school aangaan en heeft advies- en instemmingrechten bij een groot aantal zaken zoals de schooltijden, het schoolplan, samenwerking met andere scholen en het personeelsbeleid.

De directeur voert namens het schoolbestuur het overleg met de MR. Deze raad adviseert de directie en het bestuur en geeft advies of laat al dan niet zijn instemming blijken met beleidsvoornemens.

Momenteel bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. U kunt hen bereiken via MRVoorthuysen@shlonderwijs.nl.