Onderwijs

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de volgende pijlers:

 • Wonen
 • Werken
 • Vrije tijd
 • Burgerschap

Leerlingen worden op basis van hun ontwikkelingsperspectief ingedeeld in een mentor- en werkgroep. In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage. Ook bieden we in deze fase voor leerlingen met uitstroom richting arbeid de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat.

Op dit moment kunnen de volgende certificaten worden behaald:

 • Werken in het groen (onderhoud schoolomgeving, plantsoen, sportvelden)
 • Schoonmaken in de groothuishouding (traditioneel en microvezel)

Voor meer informatie, zie www.scholingvoorarbeid.nl

Vakken

Elke leerling krijgt binnen zijn schoolloopbaan een aanbod uit onderstaande vakken. De duur, de inhoud en de hoeveelheid tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed, hangt af van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsfase van de leerling. Niet alle leerstof is geschikt voor iedereen. Niet alle leerstof is wenselijk voor iedereen. Leerstof op maat is het uitgangspunt.

Algemeen Vormende Vakken

 • Mondelinge en schriftelijke taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Engels
 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer

Praktijkvakken

 • Constructie
 • Demontage
 • Plant en tuin (groen)
 • Huishoudkunde
 • Horeca
 • Techniek
 • Dierverzorging
 • Beeldende vorming

Bewegingsonderwijs

 • Fitness
 • Gym
 • Zwemmen (optioneel)

Expressievakken

 • Muziek
 • Dramatische vorming

Overige vakken

 • Sociale vaardigheden
 • Burgerschap
 • Seksuele vorming

De organisatie van het VSO

Het VSO telt vijf mentorgroepen: De mentorgroepen zijn ingedeeld op de te verwachten uitstroom van onze leerlingen. We maken daarin onderscheid in ervaringsgerichte dagbesteding, (licht) arbeidsmatige dagbesteding, en (beschermde) arbeid en vervolgonderwijs.

De groepen zijn als volgt samengesteld:

Mentorgroep 1
Instroomgroep. 12/14-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid en vervolgonderwijs.

Mentorgroep 2A
Doorstroomgroep. 14/16-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, gesubsidieerde arbeid.

Mentorgroep 2B
Doorstroomgroep. 14/16-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs.

Mentorgroep 3
Uitstroomgroep. 17/20-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs.

Plusgroep
Groep met extra ondersteuning. 12/20-jarigen, ervaringsgerichte en (licht) arbeidsmatige dagbesteding.

De leerlingen volgen een deel van de dag onderwijs in de mentorgroepen. De mentor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Er is iedere dag een mentor aanwezig. Na de lessen in de mentorgroepen gaan leerlingen in 7 werkgroepen uit elkaar. In de werkgroepen volgen de leerlingen de meeste (praktijk)vakken.

Uitstroom

Onze leerlingen verlaten de school met de leeftijd van 17 tot 20 jaar. Zij stromen, afhankelijk van hun ontwikkelingsperspectief, uit naar werkplekken in de gesubsidieerde arbeid, dagbesteding of het vrije bedrijf. Soms gaan leerlingen verder met een vervolgopleiding.

Lestijden

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Vakantierooster

Herfstvakantie
Maandag 22 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Studiedag
Maandag 3 december 2018
Kerstvakantie
Maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Studiedag
Dinsdag 22 januari 2019
Studiedagen/ verhuisdagen
Donderdag  21 februari t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari t/m zondag 3 maart 2019
Goede vrijdag
Vrijdag 19 april 2019
2e paasdag
Maandag 22 april 2019
Meivakantie
Dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019
2e pinksterdag
Maandag 10  juni 2019
Studiedag
Vrijdag 14 juni 2019
Zomervakantie
Maandag 22 juli t/m zondag 1 september 2019

Certificering

Voor leerlingen met uitstroom richting arbeid bieden wij de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat. Op dit moment kunnen de volgende certificaten worden behaald:

 • Werken in het groen (onderhoud schoolomgeving, plantsoen, sportvelden)
 • Schoonmaken in de groothuishouding (traditioneel en microvezel)

Voor meer informatie, zie www.scholingvoorarbeid.nl

Stage

In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage.

Arbeidsoriëntatie en arbeidsmogelijkheden

In de laatste fase van de schoolperiode oriënteren ouders en leerling zich op de werk- dan wel dagbestedingsmogelijkheden voor de naschoolse periode. De school verzorgt hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten.

Leerling, ouders/mentoren en onze stage coördinator maken definitieve keuzes m.b.t. de gewenste naschoolse dagbesteding of werkplek. Het leerprogramma wordt in die zin bijgesteld en stage wordt als leeractiviteit geïntroduceerd.

Ouders melden in overleg met onze stagecoördinator zo nodig hun zoon of dochter aan bij de instanties die zich bezighouden met de naschoolse voorzieningen, dan wel een oriëntatie op een baan in het vrije bedrijf.

Activiteiten

Werkweek

In de eerste week van november gaat er jaarlijks een groep leerlingen op werkweek. De praktijkweek is een verplicht onderdeel van ons onderwijs. Het doel van de praktijkweek is onder andere zicht krijgen op ontwikkeling van sociale redzaamheid, arbeidsvermogen en werken in een (beschermde) nieuwe omgeving. De groep verblijft in een groepsaccomodatie in de Achterhoek en verzorgd daar het jaarlijkse groenonderhoud.

Er is altijd een groep die groene klussen op zich neemt, er is een groep die de maaltijden en pauzes verzorgt en er is een groep die in en om het huis werkt. Er gaan meestal 15 tot 18 leerlingen mee. Ouders betalen een klein bedrag voor eten en drinken gedurende die week.

Schoolkamp en excursieweek

Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd onze kamp en/of excursieweek. We gaan om het jaar op kamp. In het jaar waarin we niet op kamp gaan organiseren we vier dagen lang allerlei excursies.

Wanneer we wel op kamp gaan, gaan we vier dagen met een flinke groep leerlingen in een groepsaccomodatie of tentenkamp overnachten en doen allerlei leuke en leerzame activiteiten. In het verleden gingen we zelfs wel eens naar het buitenland. Zo zijn we twee jaar geleden nog in Parijs geweest. Voor de leerlingen die niet op kamp mee gaan organiseren we dan ook weer een aantal verschillende excursies, zodat alle leerlingen een bijzondere week hebben.

Dit jaar gaan we weer op kamp én organiseren we excursies voor de achterblijvers. Zowel de kampen als de excursies kosten geld. Ouders/verzorgers krijgen daar in het voorjaar bericht van.

Valentijnzwemmen

Rond Valentijnsdag gaan we met het hele VSO jaarlijks zwemmen in zwembad de Octopus in Leusden.

Disco

Elk jaar is er een disco. We doen dit al jaren samen met de Koningin Emmaschool. Iedere disco heeft een thema. De zaal, de muziek én de kleding van alle discogangers is vaak aangepast aan dit thema. De entree is meestal drie euro. Drankjes en hapjes krijg je daarna gratis. Een leuke avond waar vaak lang naar wordt uitgekeken. Ook oud-leerlingen komen, zeker na de komst van social media, vaak nog jaren later naar onze disco’s. Die zijn dan ook van harte welkom!

Sportdag

In april hebben we, samen met de Koningin Emmaschool, onze buurschool, een grote sportdag. Soms met zijn allen op één locatie, meestal in groepen op meerdere locaties. Leerlingen kunnen dan kiezen uit één van de 8 tot 10 activiteiten die we jaarlijks bieden.

Steile wand klimmen, boerengolf, fietsen, jeu de boules, zwemmen, kanovaren, steppen, survival, mountainbiken, paardrijden, fitness, atletiek, breakdance, turnen, circusactiviteiten, skiën en snowboarden, tennis, tafeltennis, dansen. Zomaar een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren. We proberen ieder jaar weer een uitdagen en gevarieerd aanbod te brengen waarbij leerlingen van alle niveaus aan hun trekken komen. We proberen ze zo nieuwe ervaringen te bieden en/of in contact te brengen met nieuwe, niet altijd voor de hand liggende sporten.

 

Sinterklaasviering

In december vieren we met het VSO Sinterklaas. De leerlingen die dit leuk vinden zijn ’s ochtends aanwezig bij de binnenkomst van Sinterklaas op school. Op het VSO komt Sinterklaas niet meer in de klassen.  Meestal gaan we buiten de school iets leuks doen.  Afgelopen jaar gingen we bijvoorbeeld Sinterklaas Schaatsen.

Kerstviering

In de laatste schoolweek van het jaar vieren we kerst. Een diner dansant, een kerstmarkt, optredens, een kerstmaal. Zomaar een greep uit wat we de afgelopen jaren deden. Soms vieren we kerst met ouders, soms alleen met leerlingen. We proberen dit wat af te wisselen.

Eindfeest

In de laatste schoolweek sluiten we het jaar af met een spetterend eindfeest. Een gezellige ochtend/middag of avond met optredens, een circusvoorstelling, een Spaanse markt. het kan van alles zijn. Een leuke en gezellige manier om met elkaar het schooljaar af te sluiten en iedereen een fijne zomervakantie te wensen.