Contact

’s Heeren Loo Onderwijs
Postbus 186, 3760 AD Soest
info@shlonderwijs.nl

Bezoekadres stafbureau ’s Heeren Loo Onderwijs:
Schrikslaan 20
3762 TC  Soest

 

Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. Geen resultaat? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur via info@shlonderwijs.nl of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. De namen van de vertrouwenspersonen staan in de schoolgids van de school waar uw kind op zit.

Routekaart bij klachten

(klik op de afbeelding om te vergroten)