Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Op onze school zit een mix van leerlingen die thuis wonen en leerlingen die in een zorginstelling wonen. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Wij zijn anders dan andere scholen, omdat wij naast het geven van onderwijs veel expertise hebben. Ook is er veel samenwerking tussen de school en zorginstellingen. Hierdoor komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug in ons onderwijs.

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, die werken op het Emaus College. Op het terrein zijn verschillende sportfaciliteiten, zoals een grote sporthal en een Cruijff court.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden via de leerling administratie. Dit kan per e-mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 088-0407100.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of de school bij de leerling past. Ook moet een leerling een geldig toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af. (zie schoolgids)
U wordt, samen met uw zoon/ dochter uitgenodigd voor een gesprek op school. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt de beslissing of de leerling op het Emaus College past.
De leerlingen die op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen, volgen automatisch onderwijs op het Emaus College.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Telefoon: 088-0407100
Mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt belangrijke onderwerpen namens leerlingen, ouders en medewerkers. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De inspraak van een MR wordt bepaald door deze wet en door wat er nodig is op school. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College oefent invloed uit op, denkt mee èn beslist over de gang van zaken binnen school. In de MR zitten medewerkers van school, ouders/verzorgers en een vertegenwoordiger van de leerlingenraad. Zij vergaderen 7 keer per jaar.

De MR heeft de volgende taken:

  • opkomen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen;
  • overleggen over het beleid en het functioneren van de school;
  • verbeteren van gelijke behandeling voor iedereen;
  • verbeteren van openheid en openbaarheid;
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;

Heeft u vragen aan de MR dan horen wij dat natuurlijk graag! U kunt uw vraag stellen per mail, emauscollege@shlonderwijs.nl, onderwerp: MR.

 

 

 

Nieuws

DJ-tafel voor de jongeren van het Emaus College

Ermelo, 3 juni 2024

Lekker creatief bezigzijn is iets wat Jayson en Ethan van het Emaus College graag doen. Sowieso is muziek maken is iets wat alle kids leuk vinden. Toen Stichting van het Kind aanbood om een heuse outdoor dj-tafel op het schoolplein te plaatsen, konden de leerlingen hun geluk niet op.

Stichting van het Kind heeft deze ontmoetingsplek – genaamd FONO – gedoneerd om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de 140 leerlingen die hier voortgezet speciaal onderwijs volgen. Door de ‘rondhangende jeugd’ een bezigheid te geven dat precies past bij hun interesses, stimuleren ze ‘interactief spelen’ en dragen ze bij aan een actieve leefstijl èn aan sociale cohesie in de wijk.

Leerkracht Barbara van het Emaus College: ‘De FONO is een schot in de roos. Hiermee kunnen de kinderen met hun smartphone hun favoriete nummers delen, ‘specials effects’ toevoegen en lekker mixen. Hoe fantastisch is dat! Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de buurtkinderen. Samen muziek maken, of je nou wel of geen rugzakje hebt, schept een band. Deze breed gedragen ontmoetingsplek inspireert echt: het geeft energie, een veilige plek om te dollen en ondertussen nieuwe vrienden te maken. Ik geef toe: voor ons als leerkrachten, is het ook altijd hartverwarmend als je ziet dat jongeren elkaar weten te vinden. Zonder Stichting van het Kind was deze plek nooit tot stand gekomen. De reguliere budgetten dekken dit soort kosten namelijk niet. We zijn hen veel dank verschuldigd en steken een duimpje in de lucht ook namens alle jongeren!’

 

Ermelo, 15 mei 2024

Kweekbakken voor de jongeren van het Emaus College

Dankzij een gulle giftgever heeft het Emaus College een compleet pakket aan kweekmateriaal kunnen kopen voor de studenten. Fantastisch natuurlijk! Inmiddels zijn de bakken gevuld met potaarde, zijn de zaadjes geplant en worden de groene stekjes netjes bijgehouden.

Leerkracht Barbara: ‘Door te zaaien, sproeien en oogsten leren de kinderen gaandeweg wat moes-tuinieren inhoudt. Hartstikke leuk om te doen en ook nog eens heel leerzaam. Zorgen voor plantjes is verantwoordelijk werk en geeft veel voldoening. Bovendien is lekker bezig zijn in de buitenlucht gezond en goed om de coördinatie en kracht in je lijf te verbeteren. En is het eten van verse, onbespoten groente en fruit beter voor je.’

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ermelo en maakt deel uit van ‘s Heeren Loo Onderwijs. Op school zitten zo’n 150 leerlingen in de leeftijd 12-18 jaar. Vanwege bijkomende problematiek krijgen de kinderen passende ondersteuning, zijn de klassen klein en de lessen divers. Verder is de lesstof overzichtelijk en meer dan enkel vakinhoudelijk. De kinderen leren bijvoorbeeld ook vaardigheden als zelfredzaamheid, loopbaanoriëntatie en arbeidsvaardigheden. Ook is er extra aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. Opdat de jongeren stoom kunnen afblazen én nieuwe energie kunnen opdoen. We zijn blij dat er donateurs zijn die de behoeften van deze kwetsbare doelgroep begrijpen en een handreiking doen. Chapeau!

 

Ermelo, 22 februari 2024

Speelplein voor de jongeren van het Emaus College

Ravotten, klauteren en dollen. De leerlingen van het Emaus College te Ermelo kunnen hun geluk niet op. Op het eerst zo troosteloze schoolplein van de oude school was niets te doen. De nieuwe school daarentegen, die zijn deuren begin dit jaar opende, heeft alles te bieden. Zo zijn er zes fantastische speelzones: de muziektuin, de natuurtuin, de ontspanningstuin, de klim en klauterzone, de sportzone en de leertuin waar buitenlessen gegeven worden. En dit alles mogelijk gemaakt dankzij gulle giftgevers, die deze kinderen met een beperking een warm hart toedragen.

Op de foto zien we vlnr Jurrien, Lorenzo, Aidan en Quinty

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ‘s Heeren Loo Onderwijs, voor 150 leerlingen in de leeftijd 12-18 jaar. Vanwege bijkomende problematiek, krijgen de kinderen passende ondersteuning, zijn de klassen klein en de lessen divers. Verder is de lesstof overzichtelijk en meer dan enkel vakinhoudelijk. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld ook vaardigheden om zelfredzamer te worden. Ook is er extra aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. Opdat de jongeren stoom kunnen afblazen én nieuwe energie op kunnen doen.

Jos (leerkracht): ‘Onze jongeren hebben veel hulp nodig. Meer dan in het regulier onderwijs geboden kan worden. Hun functioneren is op allerlei gebied minder ontwikkeld, waardoor ze minder snel iets oppikken. Zich staande houden in de maatschappij is voor hen soms echt een uitdaging. Zo liggen ‘normale’ activiteiten, denk aan de voetbalclub, uitgaan of een bijbaantje, vaak ver buiten hun bereik. Op school voelen ze zich begrepen, maken ze vrienden en hebben ze lol. Hier mogen ze zich ontwikkelen, in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Waarom is spelen belangrijk? Al spelend leren deze jongeren bijvoorbeeld om te tellen, te onthouden en creatieve oplossingen te bedenken. Daarnaast bewegen en praten ze tijdens het spelen meestal veel. Spel versterkt dus ook hun lichamelijke ontwikkeling en hun spraak-taalontwikkeling. En ja, spelen is ook harstikke leuk om te doen. Het geeft plezier! Voor het plein hebben we bewust gekozen voor uitdagende speeltoestellen, die de fantasie prikkelen.’

Op de foto zien we Suraya en Vera

Zonder giftgevers was de speeltuin nooit tot stand gekomen. Want de reguliere zorgbudgetten dekken deze kosten niet. Wij danken alle begunstigers daarom heel hartelijk voor hun vertrouwen en steun, waarbij speciale dank verschuldigd is aan de volgende grote giftgevers: Amantia Stichting, Cornelia Fonds, Kinderfonds Van Dusseldorp en Stichting SFO.

De speeltuin is er voor iedereen. Wil je komen spelen, wees welkom! Wil je langskomen voor een rondleiding en kennismaking met de schoolleiding? Ook dat kan! Bel Jos, Miranda of Barbara op 088-0407100 of mail naar bberkel@shlonderwijs.nl.

 

Ermelo, 11 januari 2024

Tafeltennistafel voor de jongeren van het Emaus College   

De vlag ging uit toen op het schoolplein van het Emaus College een prachtige, solide tafeltennistafel werd geplaatst. Inmiddels hebben de leerlingen al heel wat potjes gespeeld. Het mooie van pingpongen is dat het spel dynamisch en tegelijkertijd laagdrempelig is. Er is altijd wel iemand te vinden om mee te spelen. En als je vaak speelt, word je er vanzelf goed in en gaat je conditie erop vooruit.

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ermelo en maakt deel uit van ‘s Heeren Loo Onderwijs. Op school zitten zo’n 150 leerlingen in de leeftijd 12-18 jaar. Vanwege bijkomende problematiek, krijgen de kinderen passende ondersteuning, zijn de klassen klein en de lessen divers. Verder is de lesstof overzichtelijk en meer dan enkel vakinhoudelijk. De kinderen leren bijvoorbeeld ook vaardigheden als zelfredzaamheid, loopbaanoriëntatie en arbeidsvaardigheden. Ook is er extra aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. Opdat de jongeren stoom kunnen afblazen én nieuwe energie op kunnen doen.

Gelukkig zijn er donateurs die de behoeften van deze kwetsbare doelgroep begrijpen en een handreiking doen. Het Emaus College is Stichting van het Kind zeer dankbaar voor de tafeltennistafel en steekt een duimpje in de lucht namens alle leerlingen: Dank je wel!

Links op de foto zien we James en rechts Quinty

Nieuwsbrieven