Pedagogisch klimaat

Structuur en veiligheid

Leerkrachten houden ook met hun klassenorganisatie rekening met de veiligheid. Om de veiligheid en structuur te kunnen bieden staan er altijd vaste leerkrachten voor de klas, is er een vast rooster en zijn de klassen klein. Zo zorgen we voor een goede sfeer en een respectvolle omgang met elkaar. Binnen de beschermde omgeving van JeugdzorgPlus krijgen leerlingen de ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds, samen met de leerling en de behandelgroep, wat de leerling op dat moment aankan.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is afstemming met de behandelgroepen van essentieel belang. De veiligheidscommissie houdt de dagelijkse veiligheid in de gaten.