Medewerkers

Op het Emaus College werken geschoolde leerkrachten, waarvan een aantal de Master SEN (Special Educational Needs) opleiding hebben gedaan. Ook werken er leraarondersteuners om samen de leerlingen optimaal les te kunnen geven. Voor de praktijkvakken zijn er diverse gespecialiseerde vakleerkrachten. Verschillende leerkrachten hebben extra taken, zoals IB (intern begeleider) en veiligheidscoördinator. 

Er werken ook LOB coaches (loopbaan oriëntatie en begeleiding) en een jobcoach om de stages van leerlingen te begeleiden. Stagiaires van diverse opleidingen zijn bij ons welkom. 

Naast de zorg vanuit de behandeling van het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus zijn er specialisten op school om leerkrachten, leerlingen en ouders te ondersteunen. Op onze school werken orthopedagogen, een schoolpsycholoog, intern begeleiders, een logopediste en een schoolmaatschappelijk werkster. De Commissie van begeleiding (CvB) komt twee keer per week bij elkaar om inhoudelijke vragen en onderwijstrajecten van leerlingen te bespreken. Daarnaast is er regelmatig overleg met de jeugdarts, leerplichtambtenaar en de wijkagent. Wij werken met een intensief na- en bijscholingsprogramma om de deskundigheid van de medewerkers up-to-date te houden. 

Vacature

Op dit moment hebben wij geen vacature open staan.