Medewerkers

Op het Emaus College werken Pabo-geschoolde leerkrachten, waarvan sommige de Master SEN opleiding hebben gedaan, en onderwijs assistenten om de leerlingen optimaal onderwijs aanbod te kunnen leveren. Ook zijn er voor de praktijkvakken diverse gespecialiseerde vakleerkrachten in dienst. Onder de groepsleerkrachten zijn diverse onderwijstaken weggezet zoals IB-taken en veiligheidscoördinator.

Er werken diverse arbeidstrainers en job coaches op het Arbeids Training Centrum. Ook is er op het Emaus College plaats voor stagiaires.

Expertise
Naast de zorg vanuit de behandeling hebben wij specialisten in huis om leerkrachten, leerlingen en ouders te ondersteunen om goede zorg te leveren. Op onze school werken een orthopedagoog, intern begeleiders, een logopediste en een maatschappelijk werker. De Commissie van begeleiding (CvB) komt twee keer per week bij elkaar om zorgvragen te bespreken. Daarnaast is er regelmatig overleg met de jeugdarts, leerplichtambtenaar en de wijkagent. De school werkt met een intensief na- en bijscholingsprogramma om de expertise van de leerkrachten up to date te houden.