Welkom op De Lasenberg

Beste leerling en ouders,

Een schooljaar is als het maken van een lange wandeling. De ene dag is het een beetje struinen in de zon, terwijl de andere dag voelt als een Mud Run vol modder en hindernissen. Juist van de hindernissen kan je veel leren. Dan is even uithijgen na een hindernis soms nodig om het vol te houden.
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Wij moedigen je niet alleen aan vanaf de zijlijn, maar geven je ook een duwtje in de rug als dat nodig is. Het belangrijkste is wel dat jij zelf de wandeling maakt.
“Leren door te doen” vinden wij daarom ook het allerbelangrijkst. Door te doen maak je fouten, waar je van leert en beter wordt. Beter is goed. Beter voelt fijn. Beter is een stap vooruit. Daarbij maakt het niet uit hoe groot de stap is. Het gaat uiteindelijk om de wandeling en het plezier van de reis.
Naast de hoofdpaden Nederlands, Rekenen en Burgerschap zijn er vele andere paadjes, weggetjes, kruip en sluiproutes te ontdekken. Onderweg is er veel te doen. Stap eens binnen in het metaallokaal en zie hoe de vonken ervan afvliegen tijdens metaalbewerking. Na het ruiken van verleidelijke geuren volg je het dwaalpad naar de keuken. Hier geniet je niet alleen van een maaltijd, maar leer je deze ook te bereiden. Het geluid van een zaag trekt je naar het houtlokaal, waar iemand van hout een mooi kastje maakt.
Dus trek je wandelschoenen aan, strik je veters en ga met ons op pad. Wij staan als team van De Lasenberg voor je klaar. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens het team van De Lasenberg VSO

Met vriendelijke groet,

Dhr. R.J.W. de Bruijn
Locatiedirecteur De Lasenberg

’s Heeren Loo Onderwijs

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs.
’s Heeren Loo Onderwijs heeft vier verschillende scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en Rietschans College. Op elke school geven wij les aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen.
Onze scholen zijn vooral speciaal, omdat er veel aandacht is voor jou als leerling. Wij bieden je wat nodig is om te kunnen leren en werken. We hebben programma’s voor leren en voor gedrag. Ons doel is onderwijs bieden dat past bij de eigen hulpvraag van de leerling. Wij werken daarom graag samen met ouders, hulverleners en andere betrokkenen.

De Lasenberg

“Leren door te doen”

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Bij onze leerlingen gaat leren vaak niet vanzelf. Met nabijheid en begeleiding op school lukt het meestal wel. Ben je tussen de 12 en 20 jaar oud, dan helpen we je op weg. We leren je om jezelf zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je goed kunt lezen en
rekenen als je van school gaat. Bij praktijkvakken en stage leer je hoe het is om voor een baas te werken.
Een lesdag bestaat uit leren in de klas en leren bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de vakken Nederlands, Rekenen en Engels. Vanaf de middenbouw kun je hierin examens doen.
Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende kunst.
Je bezoekt een museum of een beeldentuin. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn.
We vinden het belangrijk dat je je eigen talenten ontdekt en deze met anderen deelt.

Aanmelden

Aanmelden op De Lasenberg gaat via onze aanmeldcoördinator. Dit kan het gehele schooljaar. Met de aanmeldcoördinator maak je afspraken over wat mogelijk is. Voor aanmelding is informatie nodig. Hiervoor vragen wij toestemming om je gegevens op te vragen. Als er voldoende informatie is, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) de aanmelding. Bij een positief besluit van de CvB wordt je uitgenodigd voor een rondleiding en een intakegesprek.

Naast een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier heb je ook een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband uit de eigen regio nodig. Voor schoolverlaters van het Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) vragen wij de TLV aan. Voor leerlingen die vanuit regulier voortgezet onderwijs komen, vraagt de school van herkomst de TLV aan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator: Lucia Regnery. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op 088 040 7203, of via e-mail: lregnery@shlonderwijs.nl

Beschikbare plekken
Plaatsing op De Lasenberg is ook afhankelijk van de beschikbare plekken. Dit hangt vooral samen met voldoende huisvesting en beschikbaar personeel. In uiterste gevallen gaan we over tot een lotingsprocedure.

Voor meer informatie klik op de link: Lotingsprocedure De Lasenberg 2024

De Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de locatiedirecteur, de intern coördinator onderwijs,
de psycholoog/orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider en de
aanmeld-coördinator. Dit team komt wekelijks bij elkaar om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken. De instroom van leerlingen gaat altijd via de CvB.

Ouder(s)/verzorger(s)

Als ouder in de medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meedenken met De Lasenberg? De MR komt eenmaal in de zes weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Wij zijn op zoek naar ouders die het fijn vinden om mee te denken over het beleid van de school en daarbij de belangen van ouders in het oog houden. Voor uw meedenken en inzet krijgt u een onkostenvergoeding van 25 euro per keer. Als ouder kunt u zichzelf opgeven als ouderlid bij de medezeggenschapsraad van De Lasenberg. Als er een vacature is voor ouderlid, dan wordt er contact met u opgenomen.
U kunt zich aanmelden voor de MR op lasenberg@shlonderwijs.nl U kunt natuurlijk ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen om te kijken of lid worden van de MR wat voor u is. Wij staan u graag te woord.

MR De Lasenberg

 

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring

Scholen kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Van deze bijdrage betalen we o.a. sinterklaascadeautjes, kerstviering en schoolreisjes. Wij vragen u om een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per leerling. U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: NL86 INGB 0683 9498 37 met vermelding van de naam van de leerling.
Wij maken geen gebruik van sponsoring. Voor sommige activiteiten maken wij wel gebruik van subsidies. Met deze subsidies organiseren wij culturele activiteiten in en buiten school.

Documenten

Protocol Medicijngebruik

Klik hier voor meer informatie over ons protocol medicijngebruik.

 

Veiligheid en regels

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Hier horen duidelijke regels bij waaraan alle leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden. Hierover vind je meer in onderstaande links.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplan van ’s Heeren Loo Onderwijs.

Schoolplan 2023-2027

Ons schoolplan beschrijft, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is een document waarin de kwaliteit van ons onderwijs geborgd wordt. Een schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren) voor de planperiode 2023-2027.

Klik hier voor meer informatie over ons schoolplan 2023-2027.