Welkom op De Lasenberg

Beste leerling en ouders/verzorgers,

De tijd op de middelbare school is de leukste tijd uit je leven! Vaak denken mensen met heel veel plezier terug aan hun tijd op de middelbare school. Wij doen dan ook ons best om alle leerlingen op De Lasenberg een leuke tijd te laten hebben. Leuk alleen is echter niet goed genoeg voor ons! Wij willen je ook goed voorbereiden op je toekomst door veel te doen. Ons motto is niet voor niets “Leren door te doen”.

Op school ga je niet alleen aan de slag met taal- en rekenopdrachten, maar je leert ook praktische en sociale vaardigheden. Of dit nu het bereiden van een maaltijd in het kooklokaal is of het bijhouden van de tuin bij de lessen Groen. Je leert door het te doen. Ook buiten school leer je door te doen. Dit kan bij een stage zijn in een supermarkt, ouderen helpen in een verzorgingshuis of door bij een groenvoorziening je handen uit de mouwen steken. Door te doen leer je vaardigheden die je in de rest van je leven zal gebruiken!
Op deze website geven we jou en jouw ouders een beeld van het onderwijs dat wij aanbieden. We laten hopelijk zien dat we trots zijn op ons aanbod. Wij informeren jullie ook over de werkwijze van onze school, onze doelen en resultaten. Ook geven we informatie over de klachtenregeling en ons veiligheidsbeleid. Kortom, alle informatie die nodig is om te weten wat je van ons mag verwachten.

De afgelopen Corona periode heeft ons geleerd dat het voor jou belangrijk is om zelf op school of op je stageplek te zijn. In dit nieuwe schooljaar zien we je daarom graag weer veel in de klas in plaats van op een beeldscherm. Of zien we je aan het werk op jouw stageplek. Juist daar kan je veel van elkaar leren!

In de tijd dat je bij ons op school zit trekken wij samen op met jou en jouw ouders. We willen dat je goed voorbereid bent op je toekomst. Een mooie plek om te wonen, een leuke baan en een goede invulling van je vrije tijd. In de hoop dat je in toekomst met een glimlach terugkijkt op De Lasenberg en net als zovelen zegt: het was toch wel een leuke tijd daar op die Lasenberg!
Wij staan als team van De Lasenberg altijd voor jullie klaar. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens het team van De Lasenberg VSO
Met vriendelijke groet,
Dhr. R.J.W. de Bruijn
Locatiedirecteur De Lasenberg

’s Heeren Loo Onderwijs

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs.
’s Heeren Loo Onderwijs heeft vier verschillende scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en Rietschans College. Op elke school geven wij les aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Onze scholen zijn vooral speciaal, omdat er veel aandacht is voor leerlingen. Wij bieden hen wat nodig is om te kunnen leren en werken. We hebben programma’s voor leren en voor gedrag. Ons doel is onderwijs bieden dat past bij de eigen hulpvraag van de leerling.
Wij werken daarom graag samen met ouders, hulverleners en andere betrokkenen.

De Lasenberg

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Bij onze leerlingen gaat leren meestal niet vanzelf. Met nabijheid en begeleiding op school lukt het meestal beter. Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud, dan helpen we je graag op weg. We leren je om jezelf zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je kunt lezen en rekenen als je van school gaat. Bij praktijkvakken en stage leer je hoe het is om te werken als je later een baan hebt. Een lesdag bestaat uit leren in de klas en leren bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de vakken Nederlands, Rekenen en Engels. Vanaf de middenbouw kun je hierin examens doen. Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende kunst. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn. We vinden het belangrijk dat je je eigen talenten ontdekt en deze met anderen deelt.

Aanmelden en komen kijken

Aanmelden op De Lasenberg gaat via onze aanmeldcoördinator. Dit kan het gehele schooljaar. Met de aanmeldcoördinator maak je afspraken over wat mogelijk is. Hierbij hoort ook een rondleiding door de school.
Voor aanmelding is een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier nodig. Na aanmelding vraagt de aanmeldcoördinator je dossier op bij je vorige school. Als er voldoende informatie is, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) de aanmelding. Bij een positief besluit van de CvB volgt er een intakegesprek. Voor plaatsing op
De Lasenberg is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband uit de eigen regio nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator: Lucia Regnery. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op 088 040 7203, of via e-mail: lregnery@shlonderwijs.nl

De Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de locatiedirecteur, de intern coördinator onderwijs,
de psycholoog/orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider en de
aanmeld-coördinator. Dit team komt wekelijks bij elkaar om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken. De instroom van leerlingen gaat altijd via de CvB.

Ouder(s)/verzorger(s)

Als ouder in de medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meedenken met De Lasenberg? De MR komt eenmaal in de zes weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Wij zijn op zoek naar ouders die het fijn vinden om mee te denken over het beleid van de school en daarbij de belangen van ouders in het oog houden. Voor uw meedenken en inzet krijgt u een onkostenvergoeding van 25 euro per keer. Als ouder kunt u zichzelf opgeven als ouderlid bij de medezeggenschapsraad van De Lasenberg. Als er een vacature is voor ouderlid, dan wordt er contact met u opgenomen.
U kunt zich aanmelden voor de MR op lasenberg@shlonderwijs.nl U kunt natuurlijk ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen om te kijken of lid worden van de MR wat voor u is. Wij staan u graag te woord.

MR De Lasenberg

 

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring

Scholen kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Van deze bijdrage betalen we o.a. sinterklaascadeautjes, kerstviering en schoolreisjes. Wij vragen u om een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per leerling. U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: NL86 INGB 0683 9498 37 met vermelding van de naam van de leerling.
Wij maken geen gebruik van sponsoring. Voor sommige activiteiten maken wij wel gebruik van subsidies. Met deze subsidies organiseren wij culturele activiteiten in en buiten school.

Documenten

Protocol Medicijngebruik

Klik hier voor meer informatie over ons protocol medicijngebruik.

 

Veiligheid en regels

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Hier horen duidelijke regels bij waaraan alle leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden. Hierover vind je meer in onderstaande links.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplan van ’s Heeren Loo Onderwijs.

Schoolplan 2018-2022

Ons schoolplan beschrijft, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is een document waarin de kwaliteit van ons onderwijs geborgd wordt. Een schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren) voor de planperiode 2018-2022.

Klik hier voor meer informatie over ons schoolplan 2018-2022.