Welkom op De Lasenberg

Beste leerling en ouders,

Elk schooljaar is een stap verder in de toekomst. Een toekomst met vrijheid om zelf keuzes te maken.
Een goede keus maken is niet alleen weten wat je wil. Een goede keus maken is vooral ook weten wat je niet wil.
“Leren door te doen” en daardoor ontdekken wat je leuk vindt en wat niet. Speel je graag met woorden of tover
je liever met cijfers? Taal en rekenen zijn allebei belangrijk voor je toekomst.
Met een IVIO diploma heb je meer te kiezen.
Sta je graag tussen het groen of toch liever tussen de pannen? Vliegen de vonken er vanaf bij metaal of word je
blijer van de geur van vers zaagsel? Je weet het pas echt zeker als je alles hebt gedaan. Niet alleen in de
lessen praktijk, maar ook bij stages. Hoe is het nu om een baan te hebben als hovenier, helpende zorg en welzijn
of assistent keuken. Een jaar de tijd om dit allemaal zelf te ontdekken.
Op onze website staat de belangrijkste informatie voor het schooljaar 2022-2023.
Hoe ziet een schooldag eruit? Wat kan je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou? Onze belangrijkste
regels en afspraken. Feestdagen, vakanties, studiedagen en andere momenten om bij te komen van jullie harde werken.
Wij staan als team van De Lasenberg altijd voor jullie klaar. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn,
dan horen wij dat graag.

Namens het team van De Lasenberg VSO

Met vriendelijke groet,
Dhr. R.J.W. de Bruijn
Locatiedirecteur De Lasenberg

’s Heeren Loo Onderwijs

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs.
’s Heeren Loo Onderwijs heeft vier verschillende scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en Rietschans College. Op elke school geven wij les aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Onze scholen zijn vooral speciaal, omdat er veel aandacht is voor leerlingen. Wij bieden hen wat nodig is om te kunnen leren en werken. We hebben programma’s voor leren en voor gedrag. Ons doel is onderwijs bieden dat past bij de eigen hulpvraag van de leerling.
Wij werken daarom graag samen met ouders, hulverleners en andere betrokkenen.

De Lasenberg

“Leren door te doen”
De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Bij onze leerlingen gaat leren vaak niet vanzelf.
Met nabijheid en begeleiding op school lukt het meestal wel. Ben je tussen de 12 en 20 jaar oud, dan ban je welkom.
We leren je om jezelf zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je kunt lezen en rekenen.
als je van school gaat. Bij praktijkvakken en stage leer je hoe het is om voor een baas te werken. Een lesdag bestaat uit
leren in de klas en leren bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de vakken Nederlands, Rekenen en Engels.
Vanaf de middenbouw kun je hierin examens doen. Op deze website ontdek je welke vakken je nog meer krijgt.
Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende kunst.
Je bezoekt een museum of een beeldentuin. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn. We vinden het belangrijk
dat je je eigen talenten ontdekt en deze met anderen deelt.

Aanmelden en komen kijken

Aanmelden op De Lasenberg gaat via onze aanmeldcoördinator. Dit kan het gehele schooljaar. Met de aanmeldcoördinator maak je afspraken over wat mogelijk is. Hierbij hoort ook een rondleiding door de school.
Voor aanmelding is een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier nodig. Na aanmelding vraagt de aanmeldcoördinator je dossier op bij je vorige school. Als er voldoende informatie is, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) de aanmelding. Bij een positief besluit van de CvB volgt er een intakegesprek. Voor plaatsing op
De Lasenberg is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband uit de eigen regio nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator: Lucia Regnery. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op 088 040 7203, of via e-mail: lregnery@shlonderwijs.nl

De Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de locatiedirecteur, de intern coördinator onderwijs,
de psycholoog/orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider en de
aanmeld-coördinator. Dit team komt wekelijks bij elkaar om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken. De instroom van leerlingen gaat altijd via de CvB.

Ouder(s)/verzorger(s)

Als ouder in de medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meedenken met De Lasenberg? De MR komt eenmaal in de zes weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Wij zijn op zoek naar ouders die het fijn vinden om mee te denken over het beleid van de school en daarbij de belangen van ouders in het oog houden. Voor uw meedenken en inzet krijgt u een onkostenvergoeding van 25 euro per keer. Als ouder kunt u zichzelf opgeven als ouderlid bij de medezeggenschapsraad van De Lasenberg. Als er een vacature is voor ouderlid, dan wordt er contact met u opgenomen.
U kunt zich aanmelden voor de MR op lasenberg@shlonderwijs.nl U kunt natuurlijk ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen om te kijken of lid worden van de MR wat voor u is. Wij staan u graag te woord.

MR De Lasenberg

 

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring

Scholen kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Van deze bijdrage betalen we o.a. sinterklaascadeautjes, kerstviering en schoolreisjes. Wij vragen u om een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per leerling. U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: NL86 INGB 0683 9498 37 met vermelding van de naam van de leerling.
Wij maken geen gebruik van sponsoring. Voor sommige activiteiten maken wij wel gebruik van subsidies. Met deze subsidies organiseren wij culturele activiteiten in en buiten school.

Documenten

Protocol Medicijngebruik

Klik hier voor meer informatie over ons protocol medicijngebruik.

 

Veiligheid en regels

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Hier horen duidelijke regels bij waaraan alle leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden. Hierover vind je meer in onderstaande links.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplan van ’s Heeren Loo Onderwijs.

Schoolplan 2018-2022

Ons schoolplan beschrijft, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is een document waarin de kwaliteit van ons onderwijs geborgd wordt. Een schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren) voor de planperiode 2018-2022.

Klik hier voor meer informatie over ons schoolplan 2018-2022.