Medewerkers

Op de Lasenberg vinden we het belangrijk dat je als leerling kan praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op school. Deze persoon biedt in eerste instantie een luisterend oor, maar kan desgewenst (in overleg met jou) ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of zelfs op te lossen.

Een vertrouwenspersoon kan omgaan met vertrouwelijke informatie en zal nooit iets ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd (behalve bij een ernstig strafbaar feit). Hiervoor hebben de vertrouwenspersonen ook een opleiding gevolgd. Wat kan een vertrouwenspersoon voor je betekenen? Soms is het al voldoende om je hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken. Soms kan hij of zij je adviseren over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken of samen met jou iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersoon kan met je praten over de voor- en nadelen van de verschillende reacties. Je bent uiteindelijk zelf degene die bepaalt of je stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. Ook kan hij of zij de leidinggevende, na je toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag worden ingediend.

Op de Lasenberg  is Bram van Triest (bvantriest@shlonderwijs.nl) de vertrouwenspersoon. Je kunt hem mailen maar je kunt ook rechtstreeks een afspraak maken.