Nieuws van De Lasenberg

Ook de leerlingen van De Lasenberg van de klas van juf Mieke wilden hun steentje bijdragen aan een donatie voor Giro 555. De Lasenberg verzorgt voortgezet speciaal onderwijs en zorg voor zorgleerlingen, die nu zelf het initiatief namen om iets te doen voor anderen die hulp nodig hebben. 

Afgelopen week hebben zij in totaal zo’n 300 cupcakes gebakken op school en verkocht.
De totale opbrengst van € 160 is verdubbeld door de school en zal er €320 worden overgemaakt naar Giro 555 tbv de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Op de foto krijgen Alisha, Chelsey, Tatum en juf Mieke de cheque overhandigd van de directeur, Rob de Bruijn
.