Medewerkers

Anita van Schadewijk
Leerkracht
Di/wo
aschadewijk@shlonderwijs.nl

Anouk Elsinghorst
Leerkrachtondersteuner
Ma/wo/do
aelsinghorst@shlonderwijs.nl

Erwin de Jonge
Conciërge
Ma/di/wo/do/vrij
edejonge@vanvoorthuysenschool.nl

Sacha Erbé
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
serbe@shlonderwijs.nl

Marcel van Os
Leerkracht
Ma/wo/do/vrij
marcel.vanos@shlonderwijs.nl

Kevin Van Santvoort
Leerkrachtondersteuner
Ma/di/wo/do/vrij
ksantvoort@shlonderwijs.nl

Marjanne Kampen
Leerkracht
Ma/di/wo/do
mkampen@shlonderwijs.nl

Natascha Baatje
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ma/wo
nbaatje@shlonderwijs.nl

Joanneke Koster
Uitstroomcoördinator
Stagebegeleider externe stages
Ma/wo/do
jkoster@shlonderwijs.nl

Wies Wüllschleger
Begeleider interne stage
Ma/di/vrij
wwullschleger@shlonderwijs.nl

Roeland Boxman
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
rboxman@shlonderwijs.nl

Mandy Heimgartner
Leerkracht
Ma/di/wo/vrij
mheimgartner@shlonderwijs.nl

Liesbeth Nielen
Intern begeleider
Di/wo/do
lnielen@shlonderwijs.nl

Marijke Groot
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
mgroot@shlonderwijs.nl

Arjen Padmos
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
apadmos@shlonderwijs.nl

Bettina de Winter
Managementondersteuning en administratie
Di/wo/do
bwinter@shlonderwijs.nl

Hanny Steert
Leerkracht
Ma/di/do/vrij
hsteert@shlonderwijs.nl

Rosalina Gaasbeek
Receptiemedewerkster
Ma/di/wo/do/vrij

Carlijn Boswinkel
Orthopedagoog
Ma/di/wo/do/vrij
cboswinkel@shlonderwijs.nl

Marie-Anne Schimmel
Leerkracht dramatische vorming
Donderdag
mschimmel@shlonderwijs.nl

Marjorie Storimans
(Inval)Leerkracht
Woensdag
mstorimans@shlonderwijs.nl

Riewing Pilon
Leerkracht
Ma/di/do
rpilon@shlonderwijs.nl

Ron Troost
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vrij
rtroost@shlonderwijs.nl

Katja de Wit
Interne stages (Schoonmaakbedrijf Succlean)
Ma/di/wo/do/vr
kwit@shlonderwijs.nl

Esther Schuur
Locatiedirecteur
Ma/di/do/vrij
eschuur@shlonderwijs.nl

Mariette Wijnsma
Logopediste
Ma (halve dag)/Do
mwijnsma@shlonderwijs.nl

Sandra Aalberts
Leerkracht
Ma/di/wo/do/vr
saalberts@shlonderwijs.nl

Carine Bakker
Leerkrachtondersteuner
Di/vr
carinebakker@shlonderwijs.nl

Edward Beitler
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Di/wo/do/vr
ebeitler@shlonderwijs.nl

Willeke van den Berg
Leerkracht
Ma/di
wberg@shlonderwijs.nl

Sylvia Dam
Leerkrachtondersteuner
Wo/do/vr
sdam@shlonderwijs.nl

Evelien van Dongen
Leerkrachtondersteuner
Di/vr + inval
edongen@shlonderwijs.nl

Ard Frie
Adjunct-directeur
Ma/di/wo/do/vr
afrie@shlonderwijs.nl

Bert Geurts
Leerkracht
Ma/Wo/do/vr
bgeurts@shlonderwijs.nl

Inge van Ginkel
Leerkrachtondersteuner
Wo/do/vr
iginkel@shlonderwijs.nl

Annelies ten Ham
Intern Begeleider
Di/do
aham@shlonderwijs.nl

Simone Harwijne-Karman
Leerkrachtondersteuner
Ma/do/vr
sharwijne-karman@shlonderwijs.nl

Mathilde Heerens
Leerkrachtondersteuner
Ma/di/wo/do/vr
mheerens@shlonderwijs.nl

Gerda Heijs
Orthopedagoog
Wo/do
gheijs@shlonderwijs.nl

Marty Hendriksen
Leerkrachtondersteuner
Ma/di/wo/do/vr
mhendriksen@shlonderwijs.nl

Alinda van den Heuvel
Leerkracht
Do/vr
aheuvel@shlonderwijs.nl

Bert Huisman
Leerkracht
Ma/di 
bhuisman@shlonderwijs.nl

Elene Jongbloed
Leerkrachtondersteuner
Di/wo/do
ejongbloed@shlonderwijs.nl

Anke Kappers
Leerkrachtondersteuner
Do/vr
akappers@shlonderwijs.nl

Gonnie van Koerten
Begeleider interne stage
Ma/wo/do
gkoerten@shlonderwijs.nl

Stina van der Leij
Leerkracht
Di/wo/do/vr
sleij@shlonderwijs.nl

Marieke Melis
Vakleerkracht Houtbewerking
Ma/di/wo
mmelis@shlonderwijs.nl

Willemiek Muijs
Leerkrachtondersteuner
Ma/di
wmuijs@shlonderwijs.nl

Hans Muris
Leerkracht/Intern begeleider
Di/wo/do/vr
hmuris@shlonderwijs.nl

Marja van Os
Leerkracht
Ma/di/vr
mvos@shlonderwijs.nl

Sietske Paarlberg
Leerkracht
Wo/do
spaarlberg@shlonderwijs.nl

Ineke Peters
Leerkracht
Do/vr
ipeters@shlonderwijs.nl

Paula Pomstra
Begeleider externe stage
Dinsdag
ppomstra@shlonderwijs.nl

Harmen Quast
Leerkracht
Ma/di/wo/vr
hquast@shlonderwijs.nl

Arie van Rijssel
Leerkracht
Ma/di/do/vr
arijssel@shlonderwijs.nl

Meike Spruitenburg
Uitstroomcoördinator
Stagebegeleider externe stages
Ma/di/do
mspruitenburg@shlonderwijs.nl

Liesbeth Vinkenborg
Leerkracht
Ma/di/wo
lvinkenborg@shlonderwijs.nl

Fianne Vriens
Leerkracht
Di/do/vr
fvriens@shlonderwijs.nl

Caroline de Vries
Leerkracht
Ma/di/wo
cvries@shlonderwijs.nl

Corine Krens
Leerkrachtondersteuner
Ma/di/wo/do/vr
ckrens@shlonderwijs.nl

Annemarie Homburg
Leerkracht
Ma/wo/vr
ahomburg@shlonderwijs.nl

Carolien Havekes
Leerkracht
Di/wo/do/vr
chavekes@shlonderwijs.nl

Parkklas

Bernadette Reijmers
Leerkracht
Woe/do/vrij
breijmers@shlonderwijs.nl

Christel Verhulst
Leerkracht
Ma/di/wo
cverhulst@shlonderwijs.nl

Cora Zijlstra
cora.zijlstra@sheerenloo.nl

Externe partners

Joke van Maris
Schoolmaatschappelijk werk
Di/do
jvanmaris@mee-ugv.nl

Vertrouwenspersoon

De taken van een contact- en vertrouwenspersoon zijn geregeld in de klachtenregeling van de school. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij hen terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten: hij/zij kan de klager/klaagster informeren over de klachtenprocedure en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

Voor schooljaar ‘18/’19 hebben we nog aparte contactpersonen voor de groepen die voor de fusie bij de Emmaschool of de Voorthuysenschool hoorden.

De contactpersonen van onze school voor de ex-VVS leerlingen zijn de heer R. (Ron) Troost en mevrouw J.(Joanneke) Koster.

De contactpersonen van onze school voor de ex-Emma leerlingen zijn de heer B. (Bert) Huisman en mevrouw L. (Liesbeth) Vinkenborg.

MR

De MR houdt zich bezig met onderwerpen die de school aangaan en heeft advies- en instemmingrechten bij een groot aantal zaken zoals de schooltijden, het schoolplan, samenwerking met andere scholen en het personeelsbeleid.

De directeur voert namens het schoolbestuur het overleg met de MR. Deze raad adviseert de directie en het bestuur en geeft advies of laat al dan niet haar instemming blijken met beleidsvoornemens.

Momenteel bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. U kunt hen bereiken via MRbeekdal@shlonderwijs.nl.

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacature.