Vertrouwenspersoon

De taken van een contact- en vertrouwenspersoon
zijn geregeld in de klachtenregeling van de school.
Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij hen
terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van
een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De
contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten: hij/ zij kan de klager/klaagster informeren over de
klachtenprocedure en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

Dit zijn de contactpersonen voor leerlingen en personeel van onze school:

R. (Ron)Troost

L (Liesbeth)Vinkenborg

 

Pesten

L. (Lotte) Baron is aanspreekpunt van onze school voor leerlingen en ouders als het gaat over pesten.