Rots & Water

Wat houdt deze training in?
Rots en Water training is een psychofysieke sociale competentietraining. Vanuit een fysieke invalshoek (spelletjes, fysieke oefeningen) worden mentale en sociale vaardigheden geoefend. Leerlingen ontwikkelen een beter lichaamsbewustzijn, waardoor zij ook beter in staat zijn om de eigen gevoelens en emoties te herkennen (emotioneel bewustzijn). Uiteindelijk is het doel, dat de leerlingen vanuit een stevige, zelfbewuste houding keuzes kunnen maken. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de grote verschillen in sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Thema’s die voorbij komen zijn bijvoorbeeld;  

  • Zelfvertrouwen
  • Herkennen van eigen grenzen en die van de ander
  • Balans- en krachtoefeningen
  • Contact maken (fysiek, verbaal, oogcontact)
  • Bewuste ademhaling
  • Ontspanningsoefeningen
  • Lichaamstaal
  • Fysieke weerbaarheid
  • Groepsdruk 

De lessen zijn een onderdeel van het SEO-aanbod op school (Sociaal Emotionele Ontwikkeling), naast De Vreedzame School en andere SEO-lessenAl onze groepen krijgen jaarlijks Rots en Water lessen aangeboden in deelblokken van 7-8 weken. 

Op school worden de lessen met name gegeven door Edward Beitler. Daarnaast zijn er meerdere collega’s die R&W trainer zijn en daarbij een aantal verdiepende trainingen hebben gevolgd. Tevens heeft een groot deel van ons team aan het begin van schooljaar ‘18/’19 de ééndaagse Rots en Water training gevolgd zodat zij in de groepssituatie de lessen nog meer ‘handen en voeten’ kunnen geven. De leerlingen die op de Klimboom hebben gezeten zijn bekend met R&W en inmiddels hebben al onze groepen één of meerdere blokken R&W gehad.  

De training is ontwikkeld door Freerk Ykema van het Gadaku Instituut en wordt wereldwijd ingezet op o.a. VO, PO en SO. Mocht u/ jij meer informatie willen hebben kan je/ u contact opnemen met de mentor of Edward Beitler (ebeitler@shlonderwijs.nl). Zij vertellen graag over de inhoud en de toepassing Rots en Water training.

Rots en Water: stevig leren staan met rust en kracht in jezelf. Respectvol met anderen samen leren te spelen, werken. Aardig zijn voor jezelf (Rots) en aardig zijn voor de ander (Water).”