Documenten

Verlofaanvraag

Met dit formulier kunt u een verlofaanvraag doen.

Download formulier verlofaanvraag

Visie op identiteit

Dit is een bijzonder document. Het beschrijft de gezamenlijke visie van de Vosheuvelscholen op de identiteit.

Download 'Visie op Identiteit'

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Ons schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke onderwijsondersteuning wij kunnen bieden en wat onze ambities zijn.

Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingenraad

Op Beekdal VSO hebben we een leerlingenraad. Leerlingen denken mee over ontwikkelingen en ideeën in de school. Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger die plaats heeft in de leerlingenraad.

Aan het begin van het schooljaar worden de klassenvertegenwoordigers op een democratische manier gekozen (vreedzame school).

Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. Dan bespreken we de ideeën uit de groepen en de punten waarbij vanuit de leerkrachten of directie de mening van leerlingen wordt gevraagd.

De ideeën uit de groepen speelt de voorzitter door naar de betreffende collega of directie. De directie koppelt aan het begin van elke vergadering wat er met de adviezen wordt gedaan en beantwoordt vragen. Zo hebben we al veel vragen van leerlingen beantwoord, problemen opgelost en ideeën uitgevoerd. De leerlingen worden gezien en gehoord. Ze zijn welkom om hun punten aan te leveren en maken daar vaak en graag gebruik van!

Reglement leerlingenraad