Missie en Visie

Onze missie is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken, waardoor ze zich goed (en duurzaam) staande kunnen houden in onze maatschappij.

Wij hebben hoge, maar reële, verwachtingen van onze leerlingen. Dit kenmerkt zich in een uitdagend leerstofaanbod. De leerlingen, maar ook de ouders en verzorgers, mogen van ons verwachten dat het onderwijs wordt aangeboden in een prettige en veilige omgeving. Het welbevinden van de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs kwalitatief van een hoog niveau is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • dat wij werken vanuit de principes van het ADI-model (een lesmodel waarbij we activerend en doelgericht lesgeven);
  • dat wij onderzoekend en opbrengstgericht werken door met regelmaat de opbrengsten te toetsen en te analyseren
  • dat wij werken met een overkoepelend en een sterk ingericht kwaliteitssysteem.

Dat systeem houdt in dat we onszelf scherp houden aan de hand van de volgende vragen:

  • Doet de school goede dingen?
  • Doet de school die dingen ook goed?
  • Hoe weet de school dat het de dingen goed doet?
  • Weten of vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die kennis?

Dit zijn allemaal vragen waar we antwoord op geven. Met deze antwoorden kan de school haar werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft. Binnen ’s Heeren Loo wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. Ieder schooljaar wordt er door middel van interne en externe audits gecontroleerd of wij aan deze norm kunnen blijven voldoen. Dit schooljaar hebben wij aangetoond dat we aan de landelijke kwaliteitsnorm speciaal onderwijs voldoen en daarmee hebben wij ons wederom gecertificeerd.

De waarden van de Vosheuvelscholen zijn ‘samen, plezier en durf’ en horen nadrukkelijk bij onze identiteit, de basis van ons waarden gedreven onderwijs. We hebben ons uitgebreid bezonnen op wie we zijn, waar we voor staan en onze identiteit uitgebreid beschreven, hier is dat stuk digitaal beschikbaar.