Ouders

De ouderraad heeft zich als doel gesteld het contact tussen ouders/ verzorgers onderling en school bevorderen en financieel bij te dragen aan activiteiten voor kinderen en ouders op en rond school.

Ze helpen mee met en ondersteunen financieel diverse door school georganiseerde activiteiten zoals de eindavond, sportdagen, Kerst, etc.
Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd waarbij deskundigen worden uitgenodigd.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies, feestelijkheden, publicaties, ouderavonden of bijvoorbeeld een afscheid. Een bijdrage voor het schoolfonds van de ouderraad bedraagt € 30,- per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen heeft dus nooit consequenties voor uw zoon/dochter.

Ouders/ verzorgers maken ook deel uit van onze medezeggenschapsraad, klik hier voor meer informatie over de MR en/of om contact op te nemen.