Wie wij zijn

Beekdal VSO is onderdeel van ’s Heeren Loo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heeren Loo. Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs en geven onderwijs aan leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Beekdal VSO bestaat uit dertien klassen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

Leerstof op maat is ons uitgangspunt. Daarbij wordt uitgegaan van een groepsgerichte aanpak waarbij (binnen de groep) de leerlingen op niveau worden geclusterd. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene (zelf)redzaamheid.

De school werkt resultaatgericht aan zowel het leren van cognitieve vaardigheden als aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

In het hele VSO besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden en een juiste werkhouding. Uiteindelijk, in de uitstroomfase, gaan onze leerlingen ‘op stage’ ook om een passende uitstroomplek te vinden.

Bij een goed pedagogisch klimaat gaan leerlingen graag naar school, voelen ze zich thuis, zijn ze plezierig in de omgang en ervaren regels en aanwijzingen als natuurlijk en zinvol. Wij investeren daarom in een goed pedagogisch klimaat door:

  • open communicatie met de leerlingen;
  • het aanleren van wederzijds respect;
  • het geven van lessen sociaal emotionele ontwikkeling;
  • het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen;
  • het inzetten van gerichte programma’s als Rots & Water en De Vreedzame School.