Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden via de leerling administratie. Dit kan per e-mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 088-0407100.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of de school bij de leerling past. Ook moet een leerling een geldig toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af. (zie schoolgids)
U wordt, samen met uw zoon/ dochter uitgenodigd voor een gesprek op school. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt de beslissing of de leerling op het Emaus College past.
De leerlingen die op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen, volgen automatisch onderwijs op het Emaus College.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Telefoon: 088-0407100
Mail: emauscollege@shlonderwijs.nl