Behandeling, onderwijs en vrije tijd

Binnen de behandeling, JeugdzorgPlus werken we samen aan de leefgebieden onderwijs wonen en vrije tijd. De behandeling en onderwijs worden vormgegeven in één gebouw en is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een machtiging JeugdzorgPlus vanuit de wet Jeugdzorg.

Het toekomstperspectief loopt als een rode draad door het onderwijs, de behandeling en het verblijf van de leerling. Het doel is om de leerlingen tijdelijk binnen de gesloten omgeving onderwijs en behandeling te bieden, zodat ze in een korte tijd leren zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om talenten te ontdekken en ontwikkelen, in contact zijn met anderen en manieren vinden om weg te blijven van negatieve invloeden.