Onderwijs op maat

Binnen het onderwijs op de JeugdzorgPlus afdeling staat de leerling centraal. De school gaat ervan uit dat iedereen kan leren. Verschillen tussen leerlingen worden als vanzelfsprekend beschouwd en onderwijs op maat is de norm.

Iedere leerling die is geplaatst op de JeugzorgPlus afdeling gaat automatisch ook naar school. Afhankelijk van de zorgvraag van de leerling, wordt er een plan gemaakt hoe het onderwijsprogramma wordt gestart. We werken met individuele lesroosters. Iedere leerling volgt een eigen onderwijstraject, afgestemd op de mogelijkheden en behoeftes, passend bij het uitstroomprofiel.

De eerste twee weken van het onderwijsprogramma staan in het teken van het toetsen en observeren van de leerling. Zowel de didactische als pedagogische hulpvraag wordt in deze periode bepaald, waarna er een passend lesaanbod wordt samengesteld. Het onderwijsaanbod bestaat uit een programma, waarbij er afwisseling is tussen theorie en praktijk. De afspraken en het onderwijstraject van de leerling worden vastgelegd binnen het OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan).

De leerlingen werken op hun eigen tempo en niveau en op basis van het te verwachte uitstroomprofiel. De mogelijke uitstroomprofielen zijn: dagbesteding, (beschutte) arbeid en vervolgonderwijs (MBO Entree).