Bovenbouw

Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel. Wij bieden individuele leertrajecten aan waarbij leerlingen in een onderbouwklas 5 dagen naar school gaan. Wanneer een leerling eraan toe is om stage te lopen komt de leerling in een bovenbouwklas. In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar school en de overige dagen naar stage. De verdeling van school- en stagedagen verschilt per leerling. Op het Emaus College is het stagetraject verdeeld over vier verschillende fases met daaraan gekoppeld diverse begeleide stages, dagbestedingsplekken of het vrije bedrijf.

Afhankelijk van in welke fase de leerling zit, wordt bepaald waar hij/zij begeleide stage of stage in het vrije bedrijf kan lopen. In de laatste fase is de leerling klaar om zelfstandig werkzaam te zijn binnen een extern leerbedrijf. De leerling doet dit door middel van stagelopen in combinatie met school of de leerling doet betaald werk met begeleiding van een jobcoach.

Naast het trainen van werknemersvaardigheden kan een leerling ook certificaten behalen. Zo bieden wij lessen aan voor het behalen van het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers), Keuken assistent (KAS), assistent groenvoorziening, schoonmaak en vorkheftruck. Ook de opleiding Leiding Sportieve Recreatie (LSR) wordt in de bovenbouw gegeven. Leerlingen die deze opleiding hebben afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesportleider.