Onderbouw

Leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 15 zitten in de onderbouw.

Elke klas heeft een vaste groepsleerkracht die veel nabijheid biedt aan de leerlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de eigen lessen, maar ook tijdens de praktijkvakken. Er is veel afwisseling tussen theoretische vakken en praktijkvakken, zodat er een balans is tussen beide. Iedere leerling in de onderbouw krijgt 5 dagen per week op zijn of haar eigen niveau les in de schoolbrede vakken. Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de vakken Nederlands, Rekenen/wiskunde en Engels. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak!

Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, Bewegingsonderwijs en het vak Leren, Loopbaan & Burgerschap, Vrijetijdsbesteding en Zelfredzaamheid. Hierbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij.

Elke week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken koken, algemene techniek, weerbaarheidstraining, bewegingsonderwijs, ontwerp talent en beeldend vormen. Deze lessen worden gegeven door speciale vakleerkrachten. Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Binnen de praktijkvakken zullen leerlingen ook les krijgen in de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het LOB-programma is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met het werkveld door middel van snuffelstage, gekoppeld aan leerdoelen. Via de observatie en evaluatiegesprekken worden de eerste vaardigheden en interesses in kaart gebracht, zodat er beslist kan worden naar welke (begeleide) stage de leerling gaat.

Wij werken vanaf de onderbouw met portfolio’s. In dit document houdt de leerling zelf de voortgang en competenties bij. Hiermee kunnen ze hun competenties aantonen op vervolgplekken.

Voor meer informatie over de praktijkvakken, klik hier.