Ondersteuningsmogelijkheden

De keuze van de plaatsing in een bepaalde klas is sterk afhankelijk van de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Dit geldt voor zowel de onderbouwleerlingen als de bovenbouwleerlingen.

Leerlingen kunnen geplaatst worden in een klas waar 1 groepsleerkracht les geeft aan gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. Ook zijn er klassen waar leerlingen geplaatst worden die meer ondersteuningsbehoefte hebben. Deze klassen, van gemiddeld 8 tot 10 leerlingen, zijn dubbel bemand. Daarnaast zijn er leerlingen op het Emaus College die zeer intensieve ondersteuningsbehoefte hebben. Deze leerlingen krijgen les in kleine groepen van maximaal 3 leerlingen of worden 1-op-1 begeleid.

Wanneer een leerling het door omstandigheden niet vol kan houden in de klas, kan er gekozen worden voor een time-out moment in de opvangklas. In deze klas is een onderwijs ondersteuner aanwezig. Het doel is om de leerling, na een vooraf afgesproken periode, weer in te laten stromen.