Vervolgonderwijs

Het vervolgonderwijs is er op gericht om leerlingen een diploma te laten behalen ter voorbereiding op een beroepsopleiding. Het Emaus College biedt de Entree opleiding aan, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk. Daarnaast is er gestart met de VMBO Basis- en Kader Beroepsgerichte opleiding 1e en 2e leerjaar.

Entreeopleiding
De Entree opleiding wordt gegeven in 4 fases. In elke fase komen de volgende onderdelen aan bod: portfolio, portfolio/vaststel gesprekken, stage, de vakken: leren/ loopbaan & burgerschap, Nederlands en rekenen. Aan het eind van de vierde fase wordt de opleiding afgesloten met een examen binnen Landstede, waarmee ze een erkend Entree diploma kunnen halen.

VMBO – basis of VMBO – kader onderbouw
Op het Emaus College wordt in het schooljaar de eerste twee leerjaren aangeboden.

Het programma volgens de landelijke landelijk erkende leerlijnen en is gericht op algemeen onderwijs waarbij de theorievakken Nederlands, Engels, biologie/verzorging, mens en maatschappij, wiskunde/rekenen, ICT en Sova worden gegeven. Daarnaast krijgen ze ook les in meer praktische vakken als: beeldend vormen, techniek en bewegingsonderwijs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren, leren taken uitvoeren, leren omgaan in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

VMBO – basis of VMBO – kader bovenbouw
Voor het onderwijsprogramma in de bovenbouw verwijzen we naar de website van het Rietschans College in Ermelo: shlonderwijs.nl/rietschanscollege