De Lasenberg

“Leren door te doen”

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Bij onze leerlingen gaat leren vaak niet vanzelf. Met nabijheid en begeleiding op school lukt het meestal wel. Ben je tussen de 12 en 20 jaar oud, dan helpen we je op weg. We leren je om jezelf zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je goed kunt lezen en
rekenen als je van school gaat. Bij praktijkvakken en stage leer je hoe het is om voor een baas te werken.
Een lesdag bestaat uit leren in de klas en leren bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de vakken Nederlands, Rekenen en Engels. Vanaf de middenbouw kun je hierin examens doen.
Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende kunst.
Je bezoekt een museum of een beeldentuin. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn.
We vinden het belangrijk dat je je eigen talenten ontdekt en deze met anderen deelt.