Aanmelden

Aanmelden op De Lasenberg gaat via onze aanmeldcoördinator. Dit kan het gehele schooljaar. Met de aanmeldcoördinator maak je afspraken over wat mogelijk is. Voor aanmelding is informatie nodig. Hiervoor vragen wij toestemming om je gegevens op te vragen. Als er voldoende informatie is, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) de aanmelding. Bij een positief besluit van de CvB wordt je uitgenodigd voor een rondleiding en een intakegesprek.

Naast een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier heb je ook een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband uit de eigen regio nodig. Voor schoolverlaters van het Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) vragen wij de TLV aan. Voor leerlingen die vanuit regulier voortgezet onderwijs komen, vraagt de school van herkomst de TLV aan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator: Lucia Regnery. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op 088 040 7203, of via e-mail: lregnery@shlonderwijs.nl

Beschikbare plekken
Plaatsing op De Lasenberg is ook afhankelijk van de beschikbare plekken. Dit hangt vooral samen met voldoende huisvesting en beschikbaar personeel. In uiterste gevallen gaan we over tot een lotingsprocedure.

Voor meer informatie klik op de link: Lotingsprocedure De Lasenberg 2024

De Commissie van Begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de locatiedirecteur, de intern coördinator onderwijs,
de psycholoog/orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider en de
aanmeld-coördinator. Dit team komt wekelijks bij elkaar om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen te bespreken. De instroom van leerlingen gaat altijd via de CvB.