Documenten

Protocol Medicijngebruik

Klik hier voor meer informatie over ons protocol medicijngebruik.

 

Veiligheid en regels

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Hier horen duidelijke regels bij waaraan alle leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden. Hierover vind je meer in onderstaande links.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplan van ’s Heeren Loo Onderwijs.

Schoolplan 2023-2027

Ons schoolplan beschrijft, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is een document waarin de kwaliteit van ons onderwijs geborgd wordt. Een schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren) voor de planperiode 2023-2027.

Klik hier voor meer informatie over ons schoolplan 2023-2027.