’s Heeren Loo Onderwijs

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs.
’s Heeren Loo Onderwijs heeft vier verschillende scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en Rietschans College. Op elke school geven wij les aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen.
Onze scholen zijn vooral speciaal, omdat er veel aandacht is voor jou als leerling. Wij bieden je wat nodig is om te kunnen leren en werken. We hebben programma’s voor leren en voor gedrag. Ons doel is onderwijs bieden dat past bij de eigen hulpvraag van de leerling. Wij werken daarom graag samen met ouders, hulverleners en andere betrokkenen.