Extra informatie – brieven aan ouders

(deze update is bijgewerkt op maandag 16 mei 2022)

Extra studiedag

Soest, mei 2022

Geachte ouders/verzorgers,

Nu de meivakantie is afgelopen zitten we nu in de laatste periode van dit schooljaar 21/22. De komende 9 weken doen wij ons best om dit schooljaar op een goede manier af te sluiten. Het is altijd een gezellige, maar ook drukke periode voor leerlingen en personeel. Zo vinden zowel de IVIO als praktijkexamens plaats in deze periode, maar ook de meeste excursies of schoolkampen en natuurlijk de afsluitende sportdag! Meer informatie hierover zult u tegen die tijd ontvangen van de mentorleerkracht van uw kind. Doordat de beperkingen rond Corona zijn verdwenen, kunnen we nu de vervallen studiedag van 30 november inhalen. Dit betekent dat naast de al bekende studiedagen er één studiedag bij komt de komende periode:

· Maandag 23 mei 2022 (Nieuw!)

· Woensdag 1 juni 2022 (al bekend)

· Vrijdag 10 juni 2022 (al bekend)

Wilt u het taxibedrijf hierover zelf informeren?

Donderdag 7 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar en maandag 22 augustus beginnen we weer met het schooljaar 2022/2023. Laten we hopen dat dit weer een ‘gewoon’ schooljaar wordt zonder Corona beperkingen!

Wij wensen u alvast een zonnige en fijne zomer toe!

Dhr. R. de Bruijn

Locatie directeu

 

Corona

Beste ouders/verzorgers,

Alle leerlingen mogen, als zij geen klachten en/of negatieve zelftestuitslag hebben naar school. Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer bij ons op bezoek komen. Het advies voor leerlingen en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft. De school geeft gratis testen mee aan leerlingen.

Leerlingen blijven thuis als de mentorleerkracht zelf klachten heeft en/of positief getest is. Indien mogelijk is er dan thuisonderwijs. Ook kunnen wij u vragen om uw zoon/dochter/pleegkind op te halen als hij/zij gedurende de dag klachten krijgt en een positieve zelftestuitslag heeft.

Wij houden ons aan hiermee aan de maatregelen en adviezen om verspreiding corona te beperken  van de overheid.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze het beste aan de mentorleerkracht stellen.
Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Met vriendelijke groet,
Rob de Bruijn
Locatie directeur

Wanneer zelftest doen?

Wij vragen aan leerlingen en medewerkers om 2x per week een coronazelftest te doen:

  • thuis, dus voor zij naar school gaan,
  • ook als er geen klachten zijn,
  • ook als zij gevaccineerd zijn,
  • ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting).

Zo helpen ze het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden.
Onderwijspersoneel en leerlingen krijgen de zelftesten gratis van school.

Klachten?

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.
Blijf thuis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.
Twijfelt u? Doe de quarantainecheck voor uw persoonlijke advies op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.