Arbeidstrainingcentrum

In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar het arbeidstrainingscentrum van De Lasenberg. Dit gebouw staat op ongeveer een kilometer van school. Hier gaan de leerlingen oefenen in diverse arbeidsbranches zoals repro, industrie en fietstechniek. Ook de cursussen vorkheftruck rijden en VCA worden in het arbeidstrainingscentrum gegeven.

Daarnaast gaan de leerlingen in de bovenbouw naar externe bedrijven om het geleerde in de praktijk te brengen. De leerlingen gaan onder begeleiding van de stagebegeleider meelopen bij bijv. een zorginstelling, een supermarkt of een externe tuin onderhouden.

De doelstelling van het ATC is leerlingen zo op te leiden zodat ze met een maximale hoeveelheid bagage op de (beschermde) arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden.

 

Stage-activiteiten

Deze activiteiten worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het gaat stages in leerwerkbedrijven, welke vanaf de middenbouw en/of bovenbouw worden aangeboden aan de leerlingen. De activiteiten binnen het project bestaan uit de inzet van stagedocenten, die de stageplaatsen regelen en de leerlingen gedurende de stages begeleiden. Regelmatig zijn er contactmomenten om te kijken hoe de stages vorderen.