Veiligheid en afspraken

Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op school. Bij een veilige school horen duidelijke regels en afspraken. Aan het begin van het schooljaar worden in de klas regels en afspraken gemaakt. Veel van deze regels en afspraken gelden in de hele school. Sommige regels en afspraken gelden alleen in een specifieke klas of bouw. In de klas werk je ook aan veiligheid door er met elkaar over te praten. De lessen BAAZ helpen je daarbij. Bij de lessen BAAZ leer je ook dat je veilig voelen te maken heeft met samenwerken en overleggen.
Op De Lasenberg werkt een veiligheidscoördinator. Hij helpt jou om goed om te gaan met regels en afspraken. Als het even niet lukt, gaat hij met jou in gesprek. Je mag ook bij hem langskomen om even rustig te worden of te vertellen hoe het met je gaat.
De veiligheidscoördinator is ook pestcoördinator. Daarnaast hebben wij nog een extra pestcoördinator. Zij maken met jouw mentor, ouder(s)/verzorger(s) en jou goede afspraken over bijvoorbeeld het voorkomen van pesten en het terugkeren naar school na een schorsing. Om alle afspraken voor iedereen duidelijk te maken, zetten wij deze op papier. Op De Lasenberg zoeken wij elke dag samen naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat jij met plezier en een veilig gevoel naar school gaat.

Afspraken rookvrij schoolterrein

In de school en op het terrein rondom de school is het niet toegestaan om te roken. Dit rookverbod geldt ook voor Vapen (e-sigaret) met of zonder nicotine.

Afspraken gebruik van telefoon

In de onderbouw mag je tijdens lestijden niet op je telefoon. Je telefoon geef je in de ochtend aan je mentor. Aan het einde van de dag krijg je deze weer terug. In de pauze mag je in overleg met je mentor wel gebruik maken van je telefoon, bijvoorbeeld voor het spelen van een spelletje. Als het nodig is, kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) aparte afspraken maken met je mentor.
In de middenbouw en bovenbouw zijn er andere afspraken. In overleg met je mentor mag je je telefoon bijvoorbeeld bij je houden in de klas, maar wil de mentor je telefoon onder lestijd niet zien.
Bij praktijkvakken, in de gangen en bij arbeidstraining hou je je telefoon opgeborgen.
Bij berichten over pesten via social media wordt de veiligheidscoördinator ingeschakeld en wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s).

Afspraken verlies of diefstal

De Lasenberg is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of beschadigde spullen op school.
Laat belangrijke en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. In overleg met je mentor kan je een kluisje gebruiken om je spullen veilig op te bergen. Je kan ook met je mentor afspraken maken over het veilig omgaan met jou spullen.

Afspraken foto’s en video’s

Het ongevraagd maken van foto’s en/of video’s is niet toegestaan en volgens de wet strafbaar. Je mag dus niet in het geheim opnames maken van anderen. Ook het ongevraagd delen van foto’s en/of video’s
met anderen is verboden. Bij vermoedens van het ongevraagd maken van foto’s en/of video’s wordt de veiligheidscoördinator ingeschakeld en wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s).

Afspraken kleding

Bij praktijkvakken en arbeidstraining is het noodzakelijk om bepaalde veiligheidskleding te dragen om op een veilige manier de lessen te volgen. Tijdens de praktijklessen en bij arbeidstraining dragen onze leerlingen dichte schoenen en een lange broek. Aanvullende werkkleding zoals schorten, een werkjas en werkschoenen met stalen neuzen worden door de school aangeboden aan de leerlingen.
Bij de lessen sport heb je passende kleding nodig om goed te kunnen bewegen. Dit is een sportbroek, een sportshirt en een paar goed passende sportschoenen. Tijdens de sportlessen draag je andere kleding dan de rest van de dag. In het kader van hygiëne is het sterk aan te raden deze kleding minimaal 1 keer per week te wassen. Op De Lasenberg is er de mogelijkheid om te douchen na
de sportles, zodat iedereen weer fris deel kan nemen aan overige lessen.

Afspraken medicatie

Bij het gebruik van medicijnen zijn ouders en verzorgers verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het medicijngebruik, ook tijdens de schooluren. De wetgeving geeft aan welke verplichtingen ouders of verzorgers hierin hebben:

• De school is geïnformeerd over medicijngebruik;
• Het formulier ‘medicijngebruik op school’ moet ingevuld en ondertekend zijn;
• De naam van de leerling en de dosering moet duidelijk op de verpakking staan;
• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het juist innemen van de medicatie;
• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van medicijnen;
• Afspraken over medicijngebruik worden opgenomen in het OPP. Ouders zijn verantwoordelijk om verandering in medicijngebruik door te geven aan de mentor.

Het gebruik van pijnstillers (paracetamol/ibuprofen/enz.) is niet zonder risico’s. Daarom geldt ook voor pijnstillers dat ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn voor juist medicijngebruik. De school geeft geen pijnstillers aan leerlingen, tenzij bovenstaande regels gevolgd worden.

 

Afspraken verlaten schoolterrein

Leerlingen mogen in de onder- en middenbouw het schoolterrein tijdens de schooltijd niet zelfstandig verlaten.
In de bovenbouw mag dit in overleg met je mentor soms wel. Je mentor neemt hierover altijd contact op met je ouder(s)/verzorger(s).

Afspraken leerlingenvervoer

Als je niet zelfstandig naar school kan komen, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen. De Lasenberg is niet verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer.