Lesaanbod

Theorievakken:

Als basis staat op het rooster:

Nederlands
Rekenen en Wiskunde
Arbeidsoriëntatie
BAAZ, sociaal
emotionele vorming
Burgerschap

Daarnaast staan ook op het rooster:

ICT
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engels
Natuur/gezondheid