Op de Rit klas

Naast de klassen voor de onder-, midden- en bovenbouw is er ook een klas. In deze klas zitten leerlingen met een specifieke zorgvraag. Er zitten maximaal 8 leerlingen in . Er is een hoge bekostiging voor nodig van het samenwerkingsverband. De leerlingen volgen de algemene vakken zoals deze worden gegeven op de Lasenberg. Naast de vaste leerkracht staat in deze klas ook een gedragsondersteuner.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator, mevrouw Lucia Regnery.
Email: lregnery@shlonderwijs.nl
Tel.: 088 040 7203