Stage

Om de overgang van school naar werk soepel te laten verlopen, gaan de leerlingen in de bovenbouw stagelopen bij een extern bedrijf/instelling. In overleg met de leerling, ouders, mentorleerkracht en de stagedocent wordt gezocht naar een geschikte plek. In deze periode worden leerlingen gestimuleerd om actief bezig te zijn met:

  • Wie ben ik? (zelfbeeld)
  • Wat vind ik leuk? (motivatie)
  • Waar ben ik goed in? (capaciteiten)

De duur van een stageperiode is afhankelijk van verschillende factoren. Vooraf aan de stageperiode zullen afspraken hierover gemaakt worden.

Deze activiteiten worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.