Te behalen diploma’s

Op De Lasenberg hebben leerlingen de mogelijkheid een aantal erkende certificaten te behalen waar de jongeren in de praktijk veel aan hebben. Hiermee kunnen ze ook doorgroeien naar een MBO Entree opleiding. Vanaf de middenbouwklassen kunnen leerlingen mee doen met de IVIO-examens. Dit is een landelijk examen dat 2 keer per jaar op de Lasenberg wordt afgenomen. Eerst doen leerlingen mee aan een proefexamen waar minimaal een 7.0 moeten halen om aan het examen mee te kunnen doen.

De vakken waarin examen gedaan kan worden zijn: Nederlands, Engels, rekenen/ wiskunde. De vakken kunnen op 3 niveaus behaald worden. Deze diploma’s zijn belangrijk wanneer een leerling de overstap wil maken naar het MBO Entree.


Bij houtbewerking kunnen de leerlingen een opleiding stappenplan houtbewerking volgen. Dit is een landelijk erkende opleiding van het Kenniscentrum SH&M.

Het complete traject Stappenplan houtbewerken bestaat uit drie delen. Beginnende bij de basisvorming houtbewerken en verdiept de lesstof in delen 2 en 3. In ieder deel doen de leerlingen aan de hand van praktische oefeningen de nodige kennis en ervaring op. Stap voor stap maken de leerlingen kennis met de theorie. Ieder deel sluit af met een praktijk- en een theorietoets.

Doel: Leerlingen een (zelfstandige) plek in de maatschappij bieden door hen kennis en vaardigheden in houtbewerken te laten opdoen op het voor hen maximaal haalbare niveau.


Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun diploma Basisveiligheid VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) te halen. Wat leer je tijdens deze cursus:

  • Kennis van veiligheids- en gezondheidswetgeving
  • Ontdekken van gevaren, risico’s en preventie
  • Wat is veilig gedrag?
  • Hoe om te gaan met rechten, plichten en overleg
  • Kennis van procedures, instructies en signalering
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen
  • Wat te doen bij brand en explosie
  • Welke arbeidsmiddelen zijn er?

Doel: Leerlingen zijn in staat onveilige en ongezonde situaties beter te herkennen. Ze kunnen maatregelen nemen om risico’s te vermijden in gevaarlijke omstandigheden en hebben kennis van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Ook hebben ze inzicht in de Arbowet. Dit diploma is 10 jaar geldig,


Leerlingen kunnen op de Lasenberg hun Veiligheidscertificaat Vorkheftruck halen. Dit is een landelijk geldig diploma en is 5 jaar geldig.