ziek/afwezigheid melden

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet naar school kan komen, dan moet je ouder/verzorger dit tussen 7.45 en 9.00 uur melden bij onze conciërge. Wij moeten de aanwezigheid van leerlingen nauwkeurig bijhouden, daarom moet er elke dag dat je afwezig bent, gebeld worden. Afwezigheid kunt u telefonisch doorgeven op 088 040 7200 of per e-mail: verzuimlasenberg@shlonderwijs.nl

 

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Voor bijzondere omstandigheden kunnen ouder(s)/verzorger(s) vrij vragen.
Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld: een religieuze feestdag, huwelijk of begrafenis.
Deze aanvraag mailt u naar onze locatiedirecteur, dhr. R.J.W de Bruijn, via ons mailadres lasenberg@shlonderwijs.nl