Missie/visie en identiteit

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief met ouders/verzorgers en leerling samen aan een te bereiken resultaat dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren.

Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen, naar hun leervoorwaarden en focussen niet op beperkingen en belemmeringen.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven.

Respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen.

Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in anders-zijn.

 

Duidelijk

Wij zijn voorspelbaar in ons handelen en doen wat we beloven.

Wij hebben afspraken en regels op de scholen.

Daarbij geven wij elkaar feedback en leren we als collega’s van elkaar.

 

Betrokken

Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.

We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving en ons werk.

De contacten tussen school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn essentieel.

 

Gezamenlijk

Wij werken samen.

Open en geïnteresseerd staan we in verbinding met elkaar en de maatschappij.

Wij geloven er in dat we sámen meer bereiken.

 

Ontwikkeling

Ontwikkeling betekent voor ons beweging, groei en nieuwe ervaringen opdoen.

Het uitgangspunt is dat iedereen kan leren.

Daarbij stellen wij realistische doelen.

Identiteit

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs maken deel uit van de ’s Heeren Loo Zorggroep, met van oorsprong een Protestants-christelijke denominatie. Het bestuur van de Zorggroep is tevens het Bevoegd Gezag van de scholen. Rond 2006 heeft het bestuur er voor gekozen om de scholen binnen het Ministerie van Onderwijs te registreren als bijzonder neutraal. Daarmee is een duidelijk signaal afgegeven dat het bijzondere karakter kenmerkend is voor het hebben van oog, ruimte en respect voor andere geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Zowel vanuit de zorg als het onderwijs vindt de behandeling en de begeleiding binnen een afspiegeling van de maatschappij plaats en zullen vragen, begrip en onbegrip vanuit de jongeren geplaatst moeten worden binnen het perspectief van hun identiteit, culturele achtergrond en beleving. De Raad van Bestuur heeft ter bewaking van de kwaliteit van onderwijs de sociale veiligheid en het wederzijds welbevinden de volgende kernwaarden benoemd die leidend zijn in de onderwijskundige vormgeving van de identiteit:

– Betrokkenheid en toewijding bij ons werk, de leerlingen en hun sociale omgeving.

– Geloven in gezamenlijkheid, geïnteresseerd zijn in de verbinding met elkaar en de maatschappij.

– Respect ontvangen door respect te geven voor ieders eigenheid.

– Openheid en transparantie in het zorgvuldig delen van informatie en beweegredenen.

– Duidelijkheid in afspraken, regelgeving, consequent en kritische handelen.

– Ontwikkeling in beweging, groei en nieuwe ervaringen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.