Documenten

Op deze pagina kunt u een aantal van onze documenten downloaden.

 

Veiligheid

’s Heeren Loo Onderwijs hecht veel waarde aan veiligheid op de scholen. Veiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen. Veiligheid wordt samen met zekerheid gezien als essentiële primaire sociale behoefte. Een veilig leerklimaat voor leerlingen en een veilig werkklimaat voor personeel is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Een positieve sociale (ver-)binding met de school is voor leerlingen een voorwaarde voor optimale ontwikkeling.

Download hier het volledige Schoolveiligheidsplan van ’s Heeren Loo Onderwijs.

 

Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. Geen resultaat? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur via info@shlonderwijs.nl of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. De namen van de vertrouwenspersonen staan in de schoolgids van de school waar uw kind op zit.

Routekaart bij klachten

(klik op de afbeelding om te vergroten)

De volledige klachtenregeling van ’s Heeren Loo Onderwijs is op te vragen via info@shlonderwijs.nl.