Klachten en meningsverschillen

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar werken. Daarbij komen botsingen voor en zijn er meningsverschillen. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt er vaak al een oplossing gevonden. Soms blijven meningen zo verschillend, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Als u een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met de mentorleerkracht of de schoolleiding. Voor privacygevoelige onderwerpen kunt u contact opnemen met een contact- of vertrouwenspersoon. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij hen terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij privacygevoelige onderwerpen. Je krijgt informatie over de klachtenprocedure en maakt met de vertrouwenspersoon afspraken. U kunt erop rekenen dat dit gesprek onder vier ogen blijft. De vertrouwenspersoon doet niets buiten u om.

Voor meer informatie over onze klachtenprocedure klik hier