Bezoek CIIO

Bezoek CIIO aan ’s Heeren Loo Onderwijs en locaties Beekdal VSO en De Lasenberg
Op donderdag 13 april jl. heeft het eerste tussentijds onderzoek van de certificeringsinstantie CIIO plaatsgevonden.
Tijdens dit onderzoek wordt op basis van de kwaliteitsstandaarden voor het speciaal onderwijs o.a. getoetst of ons managementsysteem voldoet aan de eisen van de CIIO Maatstaf en of eventuele kanttekeningen, afwijkingen en tekortkomingen uit het vorige onderzoek voldoende zijn opgelost.
Tijdens de eerste weging van het onderzoek hebben wij te horen gekregen dat alle vier kanttekeningen vanuit het vorige onderzoek zijn opgelost!
Verder constateerde de CIIO dat de sfeer in beide scholen uitnodigend, rustig en prettig was. De scholen hebben de bedoeling (werken vanuit de leerling) goed voor ogen en ons managementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.
Daarbij hebben we geen nieuwe afwijkingen of kanttekeningen opgelopen. De auditoren zullen dan ook een positief advies uitbrengen aan de certificeringsinstantie.
Dit is een heel mooi resultaat waar we trots op mogen zijn en wij spreken hierbij onze waardering uit voor alle medewerkers voor het behalen van dit mooie resultaat!
Jan van Heerikhuize