Het Rietschans College is terug in Ermelo

Het Rietschans College was de afgelopen twee jaar gehuisvest op het Bouw & Infra Park in Harderwijk maar is in de voorjaarsvakantie 2024 verhuisd naar het voormalige schoolgebouw van het Emaus College op de Groene Allee. Vanaf 26 februari zijn de leerlingen en medewerkers gestart in hun nieuwe gebouw. Het Emaus College is in de kerstvakantie verhuisd naar een nieuw schoolgebouw op de Keulenkamp.

Voor het eerst zit het Rietschans College in een echt schoolgebouw en daar is iedereen blij mee. ,,We zaten eerst in een oud kantoorpand en daarna in een mooie, maar oude kazerne. Het nieuwe gebouw oogt als een school en dat verdienen onze leerlingen ook”, aldus locatiedirecteur E. Braams.

Het Rietschans College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar op niveaus vmbo t/m havo.

Leerlingen die op het reguliere onderwijs uitvallen omdat ze niet mee kunnen komen, kunnen op het Rietschans College terecht met een toelaatbaarheidsverklaring. Hier wordt hen in een beschermde omgeving een volwaardig onderwijsprogramma aangeboden, maar met minder prikkels en met meer relatie tussen de leerling en de docent. Voor het programma van toetsing en afsluiting wordt samengewerkt met het Groevenbeek College in Ermelo.

De leerlingen van het Rietschans College hebben net als alle kinderen recht op scholing om ambitie en talent om te zetten en hun toekomst vorm te geven. De missie van het Rietschans is dan ook om hun leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij.

Het Rietschans College en het Emaus College zijn onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs en hebben verschillende doelgroepen. Doordat de scholen nu vlakbij elkaar op het terrein staan, kunnen de scholen nog meer de samenwerking opzoeken en expertise uitwisselen, daarbij rekening houdend met de eigen cultuur en identiteit van de school.

Lees meer hierover in het krantenartikel dat verscheen in het Ermelo’s Weekblad in januari 2024.