Bezoek CIIO aan het Emaus College en het Rietschans College

Op woensdag 10 april jl. heeft het tweede tussentijds onderzoek van de certificeringsinstantie CIIO plaatsgevonden op het Rietschans College en het Emaus College. Hoewel dit een steekproef betreft, gelden de uitkomsten en resultaten organisatie-breed voor heel ’s Heeren Loo Onderwijs.

Tijdens dit onderzoek wordt op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) o.a. getoetst of ons managementsysteem voldoet aan de eisen van de CIIO Maatstaf en of eventuele kanttekeningen, afwijkingen en tekortkomingen uit een vorig onderzoek voldoende zijn opgelost. Een toetsing op basis van de KSO is tegelijkertijd een toetsing op basis van ISO. Bij een positief resultaat levert dit zowel een CIIO-Maatstaf / ISO 9001-certificaat op als een KSO-certificaat van GO.

Wij hebben vorig jaar tijdens het eerste tussentijds onderzoek géén kanttekeningen ontvangen. Tijdens de eerste terugkoppeling van het onderzoek van dit jaar hebben wij te horen gekregen dat wij wederom geen kanttekeningen hebben gekregen en hebben we zelfs een compliment ontvangen m.b.t. het onderdeel Organisatie -> Inrichting. Dit is een gewogen bevinding; dit houdt in dat het een officieel compliment is volgens de CIIO-maatstaf en dat wij op dit onderdeel boven de branche uitstijgen.

Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op!

Verder constateerde de CIIO dat de sfeer in beide scholen uitnodigend en prettig was. Op beide scholen was tijdens de gesprekken voelbaar dat mensen er voor elkaar zijn en dat we voorleven wat we onze leerlingen ook gunnen.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet op alle onderzochte aspecten aan de eisen van ISO 9001:2015. De auditoren zullen dan ook een positief advies uitbrengen aan de certificeringsinstantie om onze certificering te verlengen. Het volledige onderzoeksrapport ontvangen wij binnenkort van de CIIO.

 

Meer informatie:
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)