Inspectiebezoek op het Rietschans College

Op 11 april jl. heeft het Rietschans College een officieel bezoek gehad van de Onderwijsinspectie voor een kwaliteitsonderzoek. Het inspectiebezoek is uiteindelijk zeer positief verlopen en heeft de school op alle standaarden voor het kwaliteitsonderzoek van het inspectiekader een voldoende behaald. Dat is in deze tijd momenteel absoluut geen vanzelfsprekendheid! Wij feliciteren alle medewerkers van het Rietschans College van harte met het behalen van dit prachtige resultaat!

Dit is wederom een mooi antwoord op vragen die wij onszelf doorlopend stellen:

Doen we de goede dingen en doen we deze dingen ook goed?

Dit zijn weer een prachtige uitkomst waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn. Tijdens het inspectiebezoek is ons gezegd dat wij méér mogen uitdragen wat wij allemaal aan mooie en goede dingen doen en hier ook enorm trots op mogen zijn.
Wij spreken hierbij dan ook onze waardering en dank uit aan alle medewerkers van ’s Heeren Loo Onderwijs voor het behalen van deze mooie resultaten!